ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA klasickej a športovej triedy + zápis do piateho ročníka športovej triedy

Vážení rodičia, milí predškoláci,

zápis detí do 1. ročníka sa bude konať v dňoch 

14.  apríla (piatok) od 14.00 do 18:00 hod.

15.apríla (sobota) od 8:00 do 12:00 hod. 

za účasti OBIDVOCH zákonných zástupcov a dieťaťa. Svoje dieťa môžete zapísať buď do klasickej triedy, alebo do športovej triedy, so zameraním na všeobecnú športovú prípravu v spolupráci s klubom CFT FA BENECOL Košice, ktoré má naša škola ako jediná na sídlisku Dargovských hrdinov. 

                   ŠPORTOVÉ TRIEDY UŽ AJ NA DRUHOM STUPNI
Od nového školského roka prijímame žiakov do športovej triedy už aj do piateho ročníka.  Pre všetkých záujemcov poskytne bližšie, predbežné informácie naša školská trénerka športových tried Mgr. Katarína Chovancová, PhD. – 0944 978 387. 
Podobne ako na prvom stupni, vyučovací predmet športová príprava nie je na úkor iných vyučovacích hodín. Ďalšie odpovede nájdete –TU–

Ako prebieha výučba? Ukážku nájdete –TU–

Pozrite si videá z hodín našej športovej prípravy v športových triedach –TU–  

Prihláška do športovej triedy (1. aj 5. ročník) –TU–