Dotazník

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka pre nasledujúci školský rok 2020/2021 ohľadom voľby náboženskej a etickej výchovy, školského klubu detí a školskej jedálne.
Kompletné informácie k vyplneniu nájdete na našej webstránke v záložke „dotazník“

Dotazník je potrebné vyplniť do 31. mája 2020.
Ďakujeme za spoluprácu.

Prihláste sa v žiackej knižke —> ŽIACKA KNIŽKA a následne prosíme vyplňte dotazník.