Imatrikulácia prvákov

ZŠ Postupimská 37 Vás pozýva na slávnostnú imatrikuláciu žiakov 1. ročníka, ktorá sa uskutoční 27. novembra 2019 so začiatkom o 16:00 hod. Podujatie sa uskutoční v kultúrnej miestnosti našej školy. Tešíme sa na Vás.