Ukončenie školského roka

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v utorok 30.06.2020.