Veľká noc

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám praje celý kolektív našej základnej školy. ??