Testovanie 9

Základné informácie  o Testovaní T9 – 2020

Termín1. apríl 2020 (streda)

7,30 – 7,40 – príchod do školy
7,40 – 7,45 – príchod do triedy
7,45 – 8,00 – príprava v triede
(usadenie podľa zasadacieho poriadku, príprava povolených pomôcok)
8,00 – začiatok testovania

Testované predmety:  matematika, slovenský jazyk a literatúra
Povolené pomôcky: kalkulačka, rysovacie pomôcky, pero (ktoré píše namodro)
Nepovolené pomôcky: mobilný telefón, výpisky, študijné materiály, učebnice, …
Povolené kompenzačné pomôcky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením: slovníky, pomôcky, ktoré žiak používa počas celej školskej dochádzky

Náhradný termín: 15. a 16. apríl 2020 (streda, štvrtok)

kompletné informácie nájdete tu –> TESTOVANIE 9