TRIEDNY AKTÍV

Vážení rodičia,

pozývame Vás na TRIEDNE AKTÍVY, ktoré sa uskutočnia v pondelok 15.apríla 2024 (hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za tretí štvrťrok šk. roka 2023/2024) so začiatkom :

1.stupeň: o 16,15 hod.

2.stupeň: od 16,30 hod. v triedach s triednymi učiteľmi. 

Školská jedáleň je v prevádzke, a taktiež ŠKD do 17,00 hod.