Z hodín matematiky

Hodiny matematiky nie sú len o počítaní a písomkách. Často sa snažíme pochopiť vzájomné súvislosti aj pomocou manipulatívnych aktivít. Niekto by povedal, že sa iba hráme,…

Čítaj viac