DoD k projektu ARphymedes+

V pondelok, 24.4.2023 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí projektu ARphymedes+. Naši kolegovia a verejnosť mala možnosť zoznámiť sa s cieľom implementácie e-learningovej učebnice do vyučovacieho procesu. Informácie nám sprostredkovali doc. Gabriela Pavlendová a prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. Zoznámili nás s učebnicou, mali sme možnosť vyskúšať si jednu kapitolu, zažili sme zaujímavé fyzikálne experimenty s pomocou rozšírenej reality a otestovali sme si rôzne možnosti prezentácie učiva pre intaktné deti a žiakov so špeciálnymi potrebami. V závere sme diskutovali o ďalších krokoch k naplneniu cieľa projektu a dozvedeli sme sa aj o zahraničných partneroch projektu, s ktorými spolupracujeme.