Otvorená hodina – ARphymedes+ pre žiakov šiestého ročníka

V pondelok 24.4.2023 sa konalo na našej základnej škole DOD projektu ARphymedes+. Žiaci 6.B triedy si mohli vyskúšať jednu kapitolu z netradičných učebných materiálov z fyziky. Pracovali s rozšírenou realitou na tabletoch za pomoci našich asistentov. Doc. Gabriela Pavlendová, ktorá viedla hodinu fyziky, ukázala deťom zaujímavé fyzikálne experimenty z oblasti – Mechanika tekutín. Deti si túto hodinu naplno užili a tešia sa na ďalšiu prácu s výhodami projektu ARphymedes+.