Exkurzia mesta Košice

Dňa 26.4 sa piataci zúčastnili exkurzie mesta Košice so sprievodcom. Pani sprievodkyňa nám predstavila históriu mesta a opísala jednotlivé historické budovy a vzácnosti. 
Potom sme mali možnosť výstupu na Žigmundovu vežu a následne sme nazreli aj do krypty v Dóme. Exkurzia bola zaujímavá, plná nových informácií.