DEŇ  ČÍSLA  PÍ – MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATEMATIKY

14.3. je pre nadšencov matematiky veľmi výnimočný deň. Je oslavou snáď najznámejšej  matematickej konštanty, ktorú označujeme gréckym písmenom π (čítaj pí). Toto číslo vyjadruje pomer medzi obvodom kruhu a jeho priemerom, a tento pomer  je  bez ohľadu na veľkosť kruhu je vždy rovnaký.

Ludolfovo číslo, ako sa pí oficiálne nazýva, je číslo iracionálne, má nekonečný počet desatinných miest. Jeho  hodnota na 60 desatinných miest je  3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944. 

Týmto číslom bolo fascinovaných mnoho matematikov histórie, Skúmali jeho vlastnosti a pokúšali sa určiť čo najviac číslic za desatinnou čiarkou. Dnes poznáme viac ako 10 000 000 000 000 číslic, ktoré sa v π nachádzajú.

Zakladateľom  tradície osláv čísla pí  „PI DAY“  je fyzik Larry Shaw zo San Francisco Exploratorium, ktorý v roku 1988 zorganizoval oslavu čísla pí po prvýkrát.  

Prečo práve 14. marca? Pretože čísla v dátume (3, 1, 4) sú prvými tromi číslicami čísla π a okrem toho je to deň narodenín Alberta Einsteina, ktorý sa narodil v roku 1879.

Keďže v tomto roku pripadol 14. marec na nedeľu, výnimočnosť čísla π sme si pripomenuli na hodinách matematiky 15. a 16. marca. Hľadali sme zaujímavé informácie o tomto zvláštnom čísle, modelovali sme pomer obvodu kruhu k jeho priemeru, a našli množstvo inšpirácií na  oslavu tohto dňa. Všetci veríme že ich budeme môcť zrealizovať už na budúci školský rok na celoškolskej oslave SVETOVÉHO DŇA MATEMATIKY.