DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2024 video a fotogaléria

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2024 🙋

Vážení rodičia, milí žiaci,

ďakujeme za vašu priazeň a za váš čas. Aj vďaka vám bol DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2024 na vysokej úrovni. ✨ Prikladáme video z vopred pripravených stanovíšť a aj samotnú fotogalériu z DOD. 

Potrebné informácie k zápisu nájdete –TU–
Opäť máte na výber medzi klasikou triedou a športovou triedou.

~ anglický jazyk od 1.ročníka
~ aktivizujúce vyučovacie metódy
~ bohatá krúžková činnosť
(vedecké, umelecké, športové, mažoretky a i.)
~ vedenie v kariérnom raste žiaka
~ školské projekty
~ výsledky v súťažiach
~ školský podporný tím
~ motivujúce školské prostredie
~ podpora vzťahu žiakov k pohybu

a mnoho ďalšieho 👋
WWW.POSTUPIMSKA.SK

🤝VIDÍME SA na zápise 5. a 6. apríla 2024 🤝
TEŠÍME SA NA VÁS ☺️