Naši piataci sú zapojení do medzinárodného eTwinningového projektu MATH WITH GAMES.

Od začiatku marca 2022 sú naši piataci zapojení do medzinárodného eTwinningového projektu MATH WITH GAMES. Na projekte spolupracuje 11 základných škôl zo šiestich krajín (Chorvátsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Turecko)

Projekt je zameraný na popularizáciu matematiky pomocou webových nástrojov, tvorivých aktivít a spolupráce medzi školami. Cieľom projektu je urobiť matematiku pre deti zábavnou a zrozumiteľnou, odbúrať negatívne predsudky žiakov voči matematike, pomôcť im uvedomiť si vzťah medzi matematikou a každodenným životom. 

Jednou z prvých aktivít bolo vytvorenie spoločnej „fotografie“ žiakov, ktorí sú zapojení do projektu. Pracovali sme v aplikácii Pixton. Každý žiak si vytvoril svojho avatara, ktorý sa stal súčasťou triednej „fotografie“.