Z hodín matematiky

Hodiny matematiky nie sú len o počítaní a písomkách. Často sa snažíme pochopiť vzájomné súvislosti aj pomocou manipulatívnych aktivít. Niekto by povedal, že sa iba hráme, že máme voľnú hodinu. Ale práve pri takýchto aktivitách má najväčšiu šancu zaznieť to učiteľom očakávané „Ahaaa!“ a oči žiaka sa rozžiaria. Zrazu je učivo zrozumiteľnejšie a vyriešiť úlohy už nie je až taký problém.