Charitatívny predaj

V dňoch 18.-27.10 2021 na našej škole prebehol charitatívny predaj výrobkov v Kultúrnej miestnosti. 
Celková výška vyzbieraných peňazí je 313, 78 eur. 
Táto suma poputuje do OZ Maják . 
 
Všetkým , ktorí si kúpili výrobky a tak prispeli do tejto zbierky Vám OZ Maják zo srdca ďakuje. ❤️