Náš úspech v okresnom kole FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

Fyzikálna olympiáda je najnáročnejšou  spomedzi všetkých predmetových olympiád.

Vyžaduje od súťažiaceho nielen nadštandardné znalosti z fyziky a matematiky, ale aj vycibrenú schopnosť pozorovania, abstraktného myslenia, exaktného vyjadrovania a vysokú mieru tvorivosti.

Okresné kolo kategórie E sa konalo 17.3.2021. Máme veľkú radosť z vynikajúceho výkonu Petra Božíka – žiaka 9.A triedy, ktorý v náročnej konkurencii obsadil 2.miesto a postupuje do krajského kola (21.4.2021).

Blahoželáme a držíme palce v krajskom kole. ?