Ocenení víťazi v súťaži ,,Bezpečne na železnici“

V dňoch 24.3.-25.3.2021 sa na ZŠ Postupimská uskutočnilo 
vyhodnotenie výtvarných a literárnych prác súťaže „Bezpečne na železnici“.
Súťaž bola organizovaná OR Policajného zboru. Do súťaže sme zaslali vyše 90 prác.
A tu sú naši ocenení žiaci:

 1. Patrik Bradiak 2.A – 1.miesto v literárnej časti
 2. Karolína Brodyová 2.A – 1.miesto vo výtvarnej časti
 3. Martin Ivan 2.B –  2.miesto vo výtvarnej časti
 4. Anna Ducsaiová 4.A – 3.miesto vo výtvarnej časti
 5. Nina Janíková 4.A– 3.miesto vo výtvarnej časti
 6. Dávid Kiráľ 4.B – 3.miesto vo výtvarne časti
 7. Filip Balega 6.A – 3.miesto v literárnej časti
 8. Šimon Lukačín 5.A – 3.miesto vo výtvarnej časti
 9. Alexandra Joobová 6.A – 2.miesto v literárnej časti
 10. Ester Harčárová 9.A – 1.miesto vo výtvarnej časti
 11. Lívia Spišáková 9.A – 2.miesto vo výtvarnej časti
 12. Peter Božík 9.A – 1.miesto v literárnej časti
Všetkým žiakom, ktorí sa svojimi prácami do súťaže zapojili – ďakujeme 
a oceneným - blahoželáme.