Detská krížová cesta

.

Do pôstneho obdobia bezpochyby patrí modlitba krížovej cesty. Naši žiaci prvého ročníka sa tejto modlitby zúčastnili na hodinách náboženstva. ?

FOTO