Dobšinského Košice – video

Na našej škole na bývalo dobrým zvykom uskutočniť krajský matičný festival v prednese slovenskej rozprávky „Dobšinského Košice“. Na tejto krajskej matičnej prehliadke slovenských rozprávok sa zúčastnilo viac ako 40 ZŠ s osemdesiatkou účinkujúcich.

 Pandémia  rôznym súťažiam  dala poriadne zabrať. Situácia  počas karantény nebola vôbec priaznivá.

Preto sme sa vo štvrtom ročníku rozhodli, že uskutočníme triedne kolo súťaže „Dobšinského Košice“.  Od septembra sme čítali ľudové rozprávky. A práve jednu z nich, podľa vlastného výberu, sa štvrtáci sa naučili naspamäť a zarecitovali. Bolo to ťažké? Ľahko sa učili dlhé texty? Určite. Ale vždy zvíťazí odvaha a chcenie na sebe pracovať.

Blahoželáme všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili.