Vieš kto je sociálny pedagóg?

Milí rodičia a žiaci!

Aj u nás v škole máme sociálneho pedagóga. 

Vieš kto je sociálny pedagóg?

Školského sociálneho pedagóga chápeme ako jednu z prvej pomoci, ktorá je na blízku dieťaťu, keď sa objaví problém. 

Sociálny pedagóg pracuje s dieťaťom individuálne aj skupinovo. Skupinová práca prebieha zvyčajne v triedach a využíva techniky sociálno – psychologických výcvikov.

Individuálne pracuje s deťmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, s deťmi vyžadujúcimi si špeciálno – pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť.

S dieťaťom pracuje na podnet učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

Aké otázky najviac trápia žiakov:

Bojím sa chodiť do školy!

Prečo ma spolužiaci neznášajú? Som fakt iný?

Viem o nepekných veciach, ktoré sa dejú v našej triede, ale bojím sa to niekomu povedať.

Zdá sa mi, že mi rodičia nerozumejú.

Štve ma sestra alebo brat.

Všetci ma doma považujú za malé decko.

Všetci ma doma prehliadajú.

Prečo to u nás nefunguje tak, ako v ostatných rodinách?

Aj tieto problémové otázky môžeš riešiť so sociálnym pedagógom.

Náš sociálny pedagóg: Mgr. Veronika Konečná
Konzultačné hodiny: podľa potreby po osobnom rozhovore (kabinet pri oddychovej zóne) alebo mailovej komunikácii
– kontakt: konecna@postupimska.sk

Viac o ďalších členov nášho podporného tímu nájdete –TU–