Vstupné testovanie pohybových zručností v športových triedach

Vstupné testovanie pohybových zručností v športových triedach 🙂

Testovali sme:
Beh na 10 a 30 metrov
Reflex – postreh /orientácia v priestore/
Skok do diaľky z miesta
 
Testovanie prebieha 3x do roka.