Jesenný zber papiera – vyhlásenie výsledkov

JESENNÝ ZBER PAPIERA📃📜📄

Do súťaže sa zapojilo 14 tried.📊

Spoločne sa nám podarilo nazberať 2457 kg.

Výsledky zberu jednotlivci :
1. miesto – Natália Kozáková – 2.B / 330 kg, tr.uč. Mgr. Valeria Halečková
2. miesto – Dominik Blažek – 4.B / 192,5 kg, tr. uč. Mgr. Mária Falatová
3. miesto – Alexej Mahr – 2.B / 190 kg, tr. uč. Mgr. Valeria Halečková

Výsledky zberu triedy:
1. miesto – 2.B / 740 kg , tr. uč. Mgr. Valeria Halečková
2. miesto – 1.B / 391,5 kg, tr. uč. Mgr. Danka Spišáková
3. miesto – 5.B / 354,5 kg, tr. uč. Mgr. Ivana Pilátová
4. miesto – 4. B / 292,5 kg
5. miesto – 1.A / 208 kg
6. miesto – 6.B / 93 kg
7. miesto – 6.A / 83 kg
8. miesto – 2.A / 55 kg
9. miesto – 7.A / 46 kg
10. miesto – 8.A / 44 kg
11. miesto – 3.A / 38 kg
12. miesto – 3.B / 25,5 kg
13. miesto – 4.A / 22 kg
14. miesto – 5.A / 13 kg