Aj matematika môže byť zábavná 🙋

Aj matematika môže byť zábavná

Diagram cien za nákupy, graf zberu papiera, tabuľky zárobkov formuly F1 za uplynulých 6 sezón, prieskumy počtu súrodencov žiakov, obľúbenosť predmetov alebo prieskumy aktivít vo voľnom čase. Aj toto sú témy, ktorým sa naši žiaci venujú na hodinách matematiky formou projektov. Každý si nájde to svoje a rozvíja sa v oblastiach, ktoré ho zaujímajú. 🎣⚽️🐶👗🎹💶