Slávnostné otvorenie nového školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci,

srdečne vás pozývame na SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE školského roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční 4.septembra 2023

HARMONOGRAM DŇA

7.40 – 7:55 hod.– príchod žiakov 2. – 9. ročníka do školy cez vchod ŠKD. 
ranná ŠKD od 7:00 hod. do 7:40 hod.

8.00 hod. – príchod žiakov 1. ročníka pred vchod ŠKD, kde ich budú čakať pani učiteľky

8.00 hod. – triednická hodina s triednymi učiteľmi

9.00 hod. – slávnostné otvorenie školského roka v átriu školy (v prípade nepriaznivého počasia v triedach – rozhlas)

9.30 hod. – ukončenie slávnostného otvorenia školského roka:
- odchod žiakov zo školy od 9:45 hod.,
- činnosť ŠKD do 11:30 hod.,
- školská jedáleň nebude v prevádzke

Stravovanie v školskej jedálni a riadna činnosť ŠKD sa začína 5. septembra 2023. 

Nasledujúce dni:

5.9.2023
– vyučovanie pre 1.-4. ročník  – 8,00 – 11,40 hod. (4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi)
– vyučovanie pre 5.-9. ročník  – 8,00 – 12,35 hod. (5 vyučovacích hodín s triednymi učiteľmi)
   Žiaci budú dostávať učebnice.

6.9.-8.9.2023 – vyučovanie pre 1.-9. ročník prebieha podľa rozvrhu hodín.

Tešíme sa na Vás!