ŠKD – náramky priateľstva

V ŠKD sa učíme pliesť náramky priateľstva. Plietli sme v triede, pri pobyte vonku, v rannej službe a niektorí aj doma spolu s rodičmi. 😊 Vychovávateľka. M.Baloghová