Dobšinský zavítal na našu školu už po sedemnásty krát (Fotogaléria zo súťaže Dobšinského Košice)

Sme veľmi radi, že podujatie s názvom Dobšinského Košice sa stalo príjemnou súčasťou našej školy. Ako každý rok oň prejavilo záujem mnoho recitátorov zo škôl z celého košického kraja. Súťažilo sa v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej a autorskej rozprávky.  Mnohí si odniesli krásne ocenenia. Spokojnosť vyjadrili nielen súťažiaci, ale aj prítomní pedagógovia a porota. Je veru neľahká úloha vybrať najlepších z najlepších. Súťažiaci mohli získať okrem 1., 2., 3., miesta v troch kategóriách aj ďalšie  cenu Matice slovenskej, cenu starostu Mestskej časti Dargovských hrdinov, cenu poroty a čestné uznanie.  Oceneným za našu školu bol Daniel Koper, žiak 5.B, ktorý získal cenu Matice slovenskej. Blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov. 
 
     Nesmierne nás teší, že hlavné posolstvo rozprávok „dobro víťazí nad zlom a zdravý rozum nad hlúposťou“ je stále živé, aktuálne. Mnoho úžasných mladých ľudí toto posolstvo takýmto krásnym spôsobom šíri ďalej do sveta, aby sa naň nezabudlo. 
     Ako spoluorganizátor festivalu by sme sa radi poďakovali za dlhoročnú podporu a spoluprácu Miestnemu úradu mestskej časti Dargovských hrdinov mesta Košice a Miestnej organizácii Matice slovenskej v Košiciach.
  
      Tešíme sa na stretnutie o rok.
Mgr. Daniela Báranyová 
koordinátorka súťaže