Návšteva stacionára sv. Heleny

Dňa 5.10.2023 žiaci našej školy prišli poďakovať seniorom do stacionára sv. Heleny. V rámci októbra – mesiaca úcty k starším im naši žiaci zarecitovali, zaspievali a odovzdali darčeky od ďalších žiakov našej školy. Všetkým prajeme v mene našej škole požehnanú jeseň života.

Mgr. Andrea Medveďová 

Pod fotogalériou nájdete aj videá 💛