Furčianska olympiáda pre materské školy – FOTOGALÉRIA

Dňa 11. októbra sme zorganizovali druhý ročník FURČIANSKEJ OLYMPIÁDY pre materské školy, na ktorej sa zúčastnili MŠ Jaltská a MŠ Lidického. Pre škôlkarov boli pripravené rôzne športové stanovištia, na ktorých mali možnosť ukázať svoje zanietenie. Zašportovať si prostredníctvom rozprávok mohli na stanovištiach Lovci pokladov a Indiáni. Okrem týchto stanovíšť boli pripravené aj stanovištia: dajme spolu gól, vlajkový futbal, štafetové hry a všeobecné zručnosti. Všetci zúčastnení získali drobný darček od žiakov, ktoré vyrábali v ŠKD. Ani tento rok nechýbali medaile a olympijský oheň. Napriek chladnejšiemu počasiu sme vyčarili veľké množstvo úsmevov na tvári, čo je hlavným cieľom tejto akcie.🏆