Hlasy pre mestskú časť Dargovských hrdinov v súťaži Lidl čistinka

Milí rodičia, milí žiaci, 

v dnešný deň sa končí hlasovanie v súťaži o čistinku pre našu mestskú časť. Fotografie s počtom hlasov môžu posielať rodičia triednemu učiteľovi, alebo fotografiu môže ukázať žiak priamo v škole. Počet hlasov môžete preukázať triednemu učiteľovi nasledovne:

Prvá fotka – profil hlasujuceho (počet celkových hlasov) na fotke musí byť viditeľný počet hlasov. Žiak môže predložiť aj viac fotiek, v prípade ak zohnal aj od príbuzných. 

Druhá fotka (dodatočná fotka), potvrdzuje že sa hlasovalo za mestskú časť Dargovských hrdinov.