Športová trieda – najčastejšie otázky a odpovede

Vážení rodičia predškolákov a budúcich piatakov

Všetky potrebné informácie, ako aj videá nájdete na našej webovej stránke v sekcii športová trieda. Doterajší záujemcovia mali rôzne otázky, preto dovoľte nám zodpovedať na tie najčastejšie aj touto formou. Samozrejme, ak máte aj iné otázky, nejasnosti ohľadne športovej triedy, neváhajte kontaktovať školskú trénerku Mgr. Katarínu Chovancovú, PhD. mailom: kitti.chovancova@gmail.com, alebo telefonicky 0944 978 387.

Osobné stretnutia ohľadom športových tried budú možné aj na DOD 2023.