Naši športovci úspešne zložili skúšky technickej vyspelosti vo svojich kluboch

Naša žiačka Gabika Jeníková z 2.B športovej triedy úspešne zložila skúšky technickej vyspelosti vo svojom klube ŠKP Ilyo-taekwondo Košice 🤩👏👌Podobne aj v klube – “Star-club bojových umení” tieto skúšky úspešne absolvovali aj naši ďalší športovci 👏👍 Z prvého stupňa Kristína Tóthová, Marko Ján Marčišin, Christián Jakubec (športové triedy) a žiaci druhého stupňa Abdullah Alroudhan a Zaid Alroudhan

Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov ✨

Skúšky, hovorovo nazývané „páskovanie“ sú určené pre tých cvičencov, ktorí splnili všetky predpoklady (technická vyspelosť, dostatočná dochádzka, disciplína na tréningoch a iné).

Po úspešnom absolvovaní týchto skúšok cvičenci dostanú diplom a stanú sa držiteľmi vyššieho technického stupňa, to znamená vyššieho opasku. 🙂