Zuzana Janeček

Milá pani učiteľka. S Miškou Vám ďakujeme, za Vašu trpezlivosť, ochotu, spoluprácu počas celého šk. roka, obetavosť a lásku s akou ste pristupovali počas korony k našim deťom, niekedy to boli ozaj ťažké chvíle ale vďaka Vám sa nám to spoločne podarilo zvládnuť, vždy sme spoločne našli riešenie k obojstrannej spokojnosti. Želáme Vám aj celej rodinke krásne prežité leto plné príjemných dovolenkových dní.

Poďakovanie pre p. učiteľku: Baranovú, Benkovú, Halečkovú, Janegovú, Halečkovú, Harmanovú a Šalachovú.