Stretnutie s primátorom

stretnutie nových riaditeľov košických škol s primátorom mesta a medzi nimi aj naša p. riaditeľka školy Mgr. Jana Polačková