BRANNÉ

BRANNÉ ?
Počasie nám prialo a tak ste nás v piatok mohli stretnúť v Lesoparku Furča, kde náš I. stupeň absolvoval cvičenia v prírode a II. stupeň účelové cvičenia. ?