Sme škola inkluzionistov

SME ŠKOLA INKLUZIONISTOV

V septembri otvorila Nadácia pre deti Slovenska už 2. ročník grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov, ktorý je súčasťou programu Kto chýba? Projekt sa realizuje na 20-tich školách z celého Slovenska. Jednou z nich (a jedinou v Košiciach) je naša škola.

Program inkluzívneho vzdelávania realizujú Nadácia pre deti Slovenska spolu s Koalíciou pre deti Slovensko. Finančne ho podporili hostia 18. dobročinného Plesu v opere sumou 254 620 Eur a hostia 19. dobročinného Plesu v opere sumou 270 486 Eur. Ďakujeme!

Hlavným cieľom programu je podporiť prostredníctvom grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov základné školy z celého Slovenska, aby dokázali v maximálne možnej miere prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám všetkých detí v škole, v triede i v kolektíve, ale najmä, aby ich do svojej školy dokázali prijať.

Druhý ročník je opäť zameraný na rozvoj zručností účastníkov v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Konzultanti si ako jeden z cieľov určili identifikovanie východiskovej situácie na škole a hľadanie ciest, ako prispôsobiť jej fungovanie konkrétnym potrebám. Finančný grant na malé projekty pre školy je príspevkom na potreby vzdelávania účastníka a jeho pedagogických kolegov. Na ich realizáciu získava každá škola grant v maximálnej výške 1 000 Eur.

Koordinátorom projektu v škole je pán asistent Ing. Martin Gič. Konzultantkou z Nadácie pre deti Slovenska je PaedDr. Zuzana Révészová.

Viac o projekte: 
https://www.ktochyba.sk/skola#skola-inkluzionistov
https://www.skolainkluzionistov.sk/
https://www.ktochyba.sk/

 

PROJEKT PODPORILI