Finančná gramotnosť

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Dňa 8. októbra 2019 sa žiaci 2.A triedy zúčastnili kurzu FG. Dnešná téma mala názov ČLOVEK VO SFÉRE PEŇAZÍ.
V úvode si spoločne zopakovali, čo si zapamätali z prvého ročníka. Po zopakovaní mali porozmýšľať, čo asi znamená pojem ĽUDSKÉ HODNOTY. Na čo potrebujú ľudia peniaze? Človek sa snaží, aby zarobil čo najviac.

Čo si vážime? Žiaci správne odpovedali – svet, prírodu okolo nás, lásku, náš život, rodinu.
Ako žili ľudia v minulosti? Nemali peniaze, neskôr si tovar vymieňali.

Na čo potrebujú rodičia peniaze?
Jedlo, bývanie, , za elektrinu, vodu, auto, oblečenie, veci do školy, na krúžky, na lieky..
Akú menu máme na Slovensku? Deti správne odpovedali, že máme euro. Dokázali správne vymenovať aj iné meny v rôznych krajinách.
Zahrali si hru ŽIVÉ PEXESO, ktoré ich veľmi zaujalo.
Sledovali video o živote v chudobných krajinách a bohatých krajinách. Porovnávali život v týchto krajinách.
V závere nakreslili svoju mincu a niečo, čo si predstavujú ako ľudskú hodnotu.