Deň jablka

Deň jablka žiaci 3.A oslávili v zelenom a červenom oblečení, aktivitami na hodinách počas celého vyučovania. Dozvedeli sa rôzne zaujímavosti   o jablku, aké je pre človeka zdravé. Zaspievali si pesničky, vybrali si to najkrajšie jabĺčko a najkrajšieho ovocníčka. Ochutnali ovocný šalát, výživu   a sušené jabĺčka. Vypracovali pracovné listy a pekný deň ukončili výrobou origami jabĺčka.