Mesiac úcty k starším

Vystúpenie našich žiakov pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Dennom stacionári sv. Heleny na Furči ?