Testovanie 5

Základné informácie o Testovaní T5 – 2019

Termín20. november 2019  (streda)

7,30 – 7,40 – príchod do školy
7,40 – 7,45 – príchod do triedy
7,45 – 8,00 – príprava v triede
(usadenie podľa zasadacieho poriadku, príprava povolených pomôcok)
8,00 – začiatok testovania

Testované predmety:  matematika, slovenský jazyk a literatúra
Povolené pomôcky:  pero (ktoré píše namodro)
Nepovolené pomôcky: pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra  (matematika), výpisky, študijné materiály, učebnice,  (slovenský jazyk), mobilný telefón

HARMONOGRAM:

Matematika
8,00 – 8,10 úvodné pokyny, rozdanie odpoveďových hárkov
8,10 – 8,20 rozdanie testov, oboznámenie sa s testom
8,20 – 9,20 vypracovávanie testu
9,20 – 9,25 zbieranie testov a odpoveďových hárkov

9,25 – 9,45  prestávka

Slovenský jazyk a literatúra
9,45 – 9,55 úvodné pokyny, rozdanie odpoveďových hárkov
9,55 – 10,05 rozdanie testov, oboznámenie sa s testom
10,05 – 11,05 vypracovávanie testu
11,05 – 11,10 zbieranie testov a odpoveďových hárkov

Zaslanie výsledkov:
elektronicky: december  2019
výsledkové listy žiakov a škôl: január 2020


kompletné informácie nájdete tu –>  TESTOVANIE 5