Rodičovské združenie

Rodičovské združenie sa uskutoční v pondelok 25.11.2019 so začiatkom o 16:30 v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi.