Mikuláš v dennom centre

Poďakovanie z denného centra na Jegorovovom námesti 

„Ešte raz by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať pedagógom a žiakom vašej školy za nádherný a bohatý program na akcii Mikuláš v našom Dennom centre. Tešíme sa niekedy nabudúce.“