Skrátenie vyučovania

Skrátenie vyučovania

z organizačných dôvodov sa v piatok 13. decembra 2019 končí vyučovanie po 5. vyučovacej hodine /12:35 hod./. ŠKD končí o 15:00 hod.