Podujatia Fénix

Podujatia na našej škole organizuje Detská organizácia FÉNIX, o.z. pod vedeníp p. učiteľky Mgr. Bc. Janett Šalachovej