Vianočná nástenka

Súťaž o najkrajšiu vianočnú nástenku vyhrala 8.A trieda. Súťaž vyhlásila Žiacka školská rada a víťazi si pochutnali na výbornej torte.