Skokan školy

Žiacka školská rada v spolupráci s Predmetovou komisiou matematiky a informatiky vyhlasuje 3-kolový celoškolský turnaj o titul SKOKAN ŠKOLY.  Súťaží sa v dvoch disciplínach:

1.      Logická stolová hra – Preskakovaná          
2.      Preskoky cez švihadlo
 
Do súťaže sa môže prihlásiť každý žiak školy, vyplnením a odovzdaním prihlášky, do 17. januára 2020. Prihlášky sú k dispozícii u učiteľov matematiky.