Nástup – II. stupeň

Pokyny k nástupu žiakov 6.-9. ročníka od 22.6.2020
Prevádzka školy je od 6:30 do 16:30 hod.

6:30 – 7:40 ranná služba v ŠKD
8:00 – 11:40 výchovno-vzdelávací proces – príchod žiakov je od 7:40 hod.
11:40 – 16:30 ŠKD

OBEDY:
11:45  – 1. – 4. ročník – žiaci po obede odchádzajú domov
12:00  – 5. -9. ročník – – žiaci po obede odchádzajú domov
12:15  – ŠKD – deti, ktoré ostávajú v ŠKD

INFORMÁCIE A POKYNY PRE RODIČOV

  • Žiaci 1.  5. ročníka pokračujú v doterajšom režime
  • Jednotliví žiaci ročníkov 6. – 9. prídu  22.6. do svojej kmeňovej triedy.
  • Naďalej sa vykonáva ranný filter a preventívne meranie teploty.
  • Pri príchode žiakov 6. – 9. roč., je potrebné, aby priniesť vyplnené a zákonným zástupcom podpísané prehlásenieo zdravotnom stave svojho dieťaťa. Stiahnete ho tu –> TLAČIVO
  • Žiaci, ktorí nastúpia do školy a majú záujem o stravu v ŠJ, nezabudnúť si priniesť prihlasovací čip.
  • Naďalej zostáva povinnosťou zákonného zástupcu zabezpečiť pre dieťa dve rúška a balíček hygienických vreckoviek. 

Mgr. Jana Polačková
riaditeľka školy