Klokanko

V školskom roku 2019/2020 sa celoslovenská matematická súťaž Klokanko konala formou online. Zapojilo sa 13 žiakov z 1. stupňa a 2 žiaci z 2. stupňa.

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme. Veríme, že v budúcom školskom roku sa do súťaže zapojí ešte viac žiakov.

Umiestnili sa nasledovne: