Deň Európy

Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento deň si pripomíname výročie historickej „Schumanovej deklarácie“, ktorej posolstvo sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou.

 
So štvrtákmi sme v ŠKD viedli diskusiu o Európskej únii, i o nedávnom 20. výročí vstupu Slovenska do tohto spoločenstva. Spájať toľko kultúrne, sociálne, goegraficky či hospodársky rozmanité národy v celok je „vysokou školou“ porozumenia a súdržnosti. Práve tieto hodnoty vštepujeme aj našim žiakom. Puzzle krajín EÚ, ktoré deti vymaľovali a symbolicky spojili v jeden celok je toho milým dôkazom.