Plody našej mini záhradky

Žiaci sa pilne starajú o svoje ovocie a zeleninu ☺️ 🍓🥒🍅🌶️🫑